perhetyö

perhetyöntekijät

Tuisku arvostaa yhteistyön sijoitetun lapsen verkoston kanssa hyvin korkealle. Perhetyöntekijät tuovat syvyyttä perhetyöhön omaohjaajan tukena ja suunnannäyttäjänä. 

Perhetyöstä vastaa perhetyövastaava, joka on irrallaan yksikköjen henkilöstövahvuudesta.

Tuiskun perhetyön taustalla

Pelastakaa Lapset Ry:n SILTA-ohjaajakoulutuksen käynyt SILTA-ohjaaja tukee huostaanotetun lapsen, huoltajan sekä omaohjaajien välisiä vuorovaikutussuhteita. SILLAN rakentamisen tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytyminen.

perhetyön rooli sijaishuollossa

Perhetyöntekijä on mukana sijoituksen eri vaiheissa lapsi- ja perhekohtaisesti. Perhetyöntekijä osallistuu Tuiskussa esimerkiksi: