Sijaishuollon perhetyö

Perhe ja suku ovat tärkeä osa sijoitetun lapsen elämää, siksi Tuisku arvostaa yhteistyön lapsen perheen ja muun verkoston kanssa korkealle.

Lapsen omaohjaajat toimivat tiiviissä yhteistyössä ja kasvatuskumppaneina lapsen vanhempien kanssa.

Perhetyövastaava toimii omaohjaajien tukena ja työskentelyn suunnannäyttäjänä. Hän toimii irrallaan yksikköjen henkilöstövahvuudesta.

Tuiskun perhetyön taustalla

SILLAN rakentamisen tavoitteena on lapsen, hänen vanhempiensa / läheisten ja omaohjaajan välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja vahvistaminen sekä lapsen elämäntarinan eheytyminen.

perhetyön rooli sijaishuollossa

Perheen kanssa työskennellään koko sijoitusprosessin ajan, lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti.